You are here:  / Pozostałe / Fundacja rozwoju dzieci

Fundacja rozwoju dzieci

Problemy dzieci bez rodziców – pomoc dla rodzin tymczasowych
Jednym z najistotniejszych zadań, jakie stawiane są przed społecznościami zorganizowanymi oraz ich przywódcami, jest zapewnienie sielankowego, bezpiecznego dzieciństwa najmłodszym mieszkańcom. Kojarzy się to z prawem do edukacji, prywatnego rozwoju i poszanowania godności jakiegokolwiek malucha. Oczywistym środowiskiem, w którym prawa te są spełniane jest rodzina. W momencie jednakże, kiedy tak właściwie rodzina, z punktu widzenia potomka, przestaje istnieć lub działać, państwo, poprzez własne instytucje ma obowiązek przejąć ochronę nad maluchem do czasu jego pełnoletniości. Zasada taka była dokonywana także w czasach, kiedy tak właściwie nie było to zapisana w żadnym akcie prawnym. Dzieci pozbawione rodzicieli znajdowały schronienie w sierocińcach oraz różnorodnego rodzaju ochronkach. Były one prowadzone przez towarzystwa dobroczynne lub ewentualnie stowarzyszenia – przetestuj Dom dziecka fundacja. Jakość tej opieki bywała czasem niezmiernie uciążliwa, zawsze jednakże zakładano w nich możliwość przekazania podopiecznego na wykształcenie rodzinie, która go wybrała, chociaż nie zawsze było to tożsame z adopcją.

Artykuły: